Zulu / Sotho Basic Conditions of Employment Act, 1997 Notice View larger

Zulu / Sotho - Basic Conditions of Employment Act

HOR 61

New

R 228.14

Add to wishlist

(Laminated 1 x A1 Sheet)
All charts supplied in a tube, Please contact us for Frames

Number of Entries:

N/A

Pages:

1

Dimensions:

 84cm x 59cm x 0.1cm

Binding Type:

None in tube

Cover Type:

Laminating

Colour:

White

Weight:

0.122 kg

Headings:

 • isiZulu
  • Iqoqo eligcinwa ngumqashi njengoba kubekwe esigabeni sama 30
  • Ukusebenza kwalo mthetho - isigaba sesi 3
  • Ukulawulwa kwesikhathi soku sebenza
  • Amahora okusebenza
  • Isikhathi eseqile
  • Isonto lamahora a minyanisiwe
  • Ukulingalinganisa kwamahora okusebenza
  • Amakhefu okudla
  • Isikhathi sokuphumula sosuku noma seviki
  • Ukukhokhelwa kokusebenza ngamasonto
  • Ukusebenza ebusuku
  • Amaholide omphakathi
  • Ukuhlaba ikhefu
  • Ikhefu lonyaka
  • Ikhefu uma ugula
  • Ikhefu lokuyobeletha
  • Ikhefu lokufeza izibopho zezomndeni
  • Imininingwane yokuqashwa
  • Imininingwane ebalwe phansi yomsebenzi
  • Ukwazisa abasebenzi ngamalungelo abo
  • Ukugcinwa kwamabhuku
  • Ulwazi ngezamaholo
  • Imali edonswayo kanye neminye imithetho ephathelene nokukhokwa
  • Ukobalwa kwembuyiselo kanye neholo
  • Ukunqunyaniswa emsebenzini
  • Isaziso sokunqunyaniswa emsebenzini
  • Izimiso kikelele
 • seSotho
  • Talo ya nako tsa tshebetso
  • Matsatsi a phomolo
  • Dintla tse amang khiro le moputso
  • Ho bala meputso le tefo
  • Phediso ya mosebetsi
  • Thibelo ya ho hirwaha bana le hosebediswa ka qobello
  • Ho fapana ha motheo e bohlwakwa ya molao wa khiro
  • Setlamo sa karolwana
  • Ho disa,  ho kenwa tshebedisong le tsamaiso ya molao
  • Ka moo motho a nkuang a le mosebeletsi ka teng
  • Kakaretso

 

No customer comments for the moment.

Write a review

Zulu / Sotho - Basic Conditions of Employment Act

Zulu / Sotho - Basic Conditions of Employment Act

Write a review