Basic Conditions of Employment Act, 1997 Notice View larger

Basic Conditions of Employment Act

HOR 51

New

R 228.14

Add to wishlist

(Laminated 1 x A1 sheet)


All charts supplied in a tube, Please contact us for Frames

N/A

Pages:

1

Dimensions:

 84cm x 59cm x 0.1cm

Binding Type:

None in tube

Cover Type:

Laminating

Colour:

White

Weight:

0.122 kg

Headings:

 • English
  • Application of the act
  • Regulation of working time
  • Ordinary hours of work
  • Overtime
  • Compressed working week
  • Averaging of hours of work
  • Meal intervals
  • Daily and weekly rest periods
  • Pay for work on Sundays
  • Night work
  • Public holidays
  • Leave
  • Particulars of employment and remuneration
  • Termination of employment
  • Prohibition of employment of children and forced Labour
  • Variations of basic conditions of employment
  • Sectorial determinations
  • Monitoring,  enforcement and legal proceedings
  • Presumption as to who is an employee
 • Afrikaans
  • Toepassing van die wet
  • Reeling van werkstyd
  • Gewone werkure
  • Oortyd
  • Berekening van gemiddelde werkure
  • Saamgeperste werkweek
  • Verlof
  • Besonderhede van diens en besoldiging
  • Hou van rekords
  • Inligting oor besoldiging
  • Diensbeeindiging
  • Toepassing
  • Kennisgewing van diensbeeindiging
  • Skeidingsloon
  • Dienssertifikaat
  • Verbod op indiensneming van kinders en dwangabeid
  • Wysiging van basiese diensvoorwaardes
  • Sektorale vasstellings
  • Monitering,  adwinging en geregtelike verrigting
  • Annname betreffende wie n werknemer is

No customer comments for the moment.

Write a review

Basic Conditions of Employment Act

Basic Conditions of Employment Act

Write a review