Hotel Visitors Book

HV100

New

R 864.52

Add to wishlist

100 Page Hardcover book  (incl. Conditions of Stay or Visit/ Voorwaardes van Verblyf of Besoek)

Number of Entries:

23 entries per page

Pages:

100 pages

Dimensions:

43cm x 31cm x 2cm

Binding Type:

Section Sewn Casebound

Cover Type:

Hard cover

Colour:

Green

Weight:

1.765 kg


 

Headings:

 • Date and time of arrival/ Datum en tyd van aankoms
 • Date and time of departure/ Datum en tyd van vertrek
 • Full Names and Surname/ Volle Name
 • Normal Residential Address/ Gewone Woonadres
 • Address to which departing/ Adres waarheen  vertrek word
 • Nationality/ Burgerskap
 • Residence status in the Republic of S.A./ Woonstatus in die Republiek van S.A.
 • Identity or passport number/ Identiteits of paspoort nommer
 • 1. Permit or exemption No. / Permit of vrystellingnr.
 • 2. Date and place issued/ Datum en plek uitgerek
 • Vehicle Registration Number/ Voertuig registrassie nommer
 • Room Number/ Kamer Nommer
 • Garage Number/ Motorhuis nommer
 • Account and Receipt No./ Rekening en Kwitansie Nr.
 • 1. Morning Tea or Coffee/ Oggend tee of koffie
 • 2. Time/ Tyd
 • I hereby accept the conditions of stay or visit - Signature/ Ek aanvaar hiermee die voorwaardes van verblyf of besoek - Handtekening

No customer comments for the moment.

Write a review

Hotel Visitors Book

Hotel Visitors Book

Write a review